1/48 scale P-61 Black Widow Decals
 
AeroMaster
AM48035 1/48 - Midnight Widows

   
AM48474 1/48 - Midnight Widows, Part II

   
AM48475 1/48 - Midnight Widows, Part III

   
AM48489 1/48 - Midnight Widows, Part IV

   
AM48628 1/48 - Best Sellers Black Widows, Part I

   
AM48629 1/48 - Best Sellers Black Widows, Part II
     
EagleCals
EC48-148 1/48 - P-61 Black Widow
     
Microscale
MS48-0042 1/48 - P-61 Black Widows
(2) 6 NFS, 548 NFS, 548 FS, 421 NFS, (2) 422 NFS
     
Super Scale International
SS48-0469 1/48 - P-61 Black Widows
Sleepy Time Gal, Husslin Hussy 6th NFS

   
SS48-0662 1/48 - P-61A/B Blackwidows
6th NFS & 419th NFS